INDAS GROUP

Trening centar

SIEMENS sertifikovani kursevi iz programiranja PLC, SCADA i pogona

siemens simatic kursevi

Trening Centar je koncipiran tako da odgovori zahtevima kako početnika (u smislu praktičnog iskustva u industrijskoj automatizaciji), tako i iskusnih stručnjaka koji žele da svoje znanje sistematizuju ili usavrše, i to kroz dva programa:

 • Sertifikovani kursevi za sisteme industrijske automatizacije po Siemens SITRAIN programu
 • Edukativne radionice iz oblasti industrijske merne i regulacione tehnike

Osim standardnih programa, organizuju se i razni tematski ili po specijalnom zahtevu (custom made) pripremljeni kursevi.

SIEMENS sertifikovani kursevi iz programiranja PLC, SCADA i pogona

Kursevi omogućavaju polaznicima da ovladaju neophodnim veštinama za konfigurisanje, programiranje, puštanje u rad i dijagnostiku SIEMENS industrijskih upravljačkih sistema: programabilnih logičkih kontrolera (PLC), uređaja za vizuelizaciju i vođenje procesa (HMI), računarskih mrežnih komponenti (NET) i pogonske tehnologije.

Kurs za programiranje i pogonsko održavanje SIMATIC S7 programabilnih kontrolera, ST-PRO1

Kurs je namenjen inženjerima i tehničarima koji se bave održavanjem (dijagnostika i manje modifikacije) i osnovnim programiranjem programabilnih kontrolera SIMATIC S7. Programiranje i dijagnostika se rade na bazi kontrolera S7-300, sa osvrtom na specfičnosti S7-400.

Kurs naprednih tehnika programiranja SIMATIC S7 programabilnih kontrolera, ST-PRO2

Polaznik kreira složeni program koji demonstrira mogućnosti povezivanja različitih uređaja u jednu celinu, i time kompletno objašnjava SIEMENS TIA koncept industrijske automatizacije. Tehnika povezivanja HMI (TP177B) i PROFIBUS DP uređaja (ET200S i SINAMICS G120).

Kurs za WinCC SCADA sistem (nadzor i vođenje procesa)

Konfigurisanje SIMATIC WinCC softverskog paketa. Kursom su, takođe, obuhvaćeni i osnovni opcioni softverski paketi kao i dodatni softverski moduli. Pomoću jednostavnih primera, polaznik dobija osnovna znanja koja mu omogućavaju brzu i jednostavnu integraciju WinCC-a u sistem za automatizaciju.

ST-PRO1

Programiranje i pogonsko održavanje SIMATIC S7 programabilnih kontrolera

Kurs je namenjen inženjerima i tehničarima koji se bave održavanjem (dijagnostika i manje modifikacije) i osnovnim programiranjem programabilnih kontrolera SIMATIC S7. Programiranje i dijagnostika se rade na bazi kontrolera S7-300, sa osvrtom na specfičnosti S7-400.

Polaznici se, pored ostalog, na kursu upoznaju sa osnovnim elementima konfigurisanja i programiranja operatorskog panela, kao i sa mehanizmom razmene podataka sa PLC-om, u koju svrhu se koristi sistemski programski alat WinCC flexible.

Polaznici se, takođe, upoznaju sa osnovama parametrizacije frekventnih regulatora, i razmenom podataka sa PLC-om preko Profibus-a. Po završetku kursa učesnici dobijaju sertifikat o uspešno završenoj obuci po SIEMENS SITRAIN programu.

07.06.-11.06.2021.

Termin je popunjen.
Naredni slobodan termin je u septembru.
 • Pregled SIMATIC S7 upravljačkih sistema
 • Upoznavanje sa opremom i adresiranje komponenti
 • SIMATIC Manager
 • Programski jezici LAD/FDB/STL
 • Konfigurisanje hardvera
 • Simboličko adresiranje
 • Upoznavanje sa blokovskom arhitekturom i editovanje programskih blokova
 • Binarne operacije
 • Digitalne operacije
 • Upoznavanje sa PROFIBUS DP komunikacijom
 • Upoznavanje sa HMI sistemima za vizualizaciju (primer na bazi WinCC flexible)
 • Upoznavanje sa SINAMICS G 120 frekventnim regulatorima
 • Smeštanje procesnih podataka u blokove
 • Funkcije i funkcijski blokovi
 • Organizacioni blokovi
 • Dijagnostika i otklanjanje kvarova
 • Dokumentovanje, testiranje, arhiviranje programa i podataka
 • Informacije o naprednijim kursevima

950 €

ST-PRO2

Napredna tehnika programiranja SIMATIC S7 programabilnih kontrolera

Potrebna predznanja: Iskustvo u radu u Windows okruženju, osnovna znanja o SIMATIC STEP 7 na nivou kursa ST-PRO1.

Kurs je namenjen inženjerima koji žele da prošire svoja znanja u oblasti programiranja programabilnih logičkih kontrolera, i upoznaju se sa naprednim tehnikama iz ove oblasti. Uz našu pomoć, polaznik kreira složeni program koji demonstrira mogućnosti povezivanja različitih uređaja u jednu celinu, i time kompletno objašnjava SIEMENS TIA koncept industrijske automatizacije.

Kurs pruža pregled naprednijih tehnika povezivanja HMI (TP177B) i PROFIBUS DP uređaja (ET200S i SINAMICS G120).

Polaznici se, pored ostalog, upoznaju sa parametrizacijom, dijagnostikom i puštanjem u rad frekventnih regulatora preko PROFIBUS mreže pomoću SIEMENS softverskog alata STARTER. Po završetku kursa učesnici dobijaju sertifikat o uspešno završenoj obuci po SIEMENS SITRAIN programu.

21.06.-25.06.2021.

Termin je popunjen.
Naredni slobodan termin je u septembru.
 • Napredne tehnike programiranja PLC-a
 • Funkcije, funkcijski blokovi i blokovi sa višestrukim pridruživanjem
 • Sistemske funkcije i sistemski funkcijski blokovi ( IEC tajmeri i brojači, dijagnostika…)
 • Instrukcije za obradu sadržaja akumulatora
 • Instrukcije skokova
 • Indirektno adresiranje
 • Povezivanje elektromotornih pogona (SINAMICS G120) na PROFIBUS mrežu
 • Konfigurisanje, dijagnosticiranje i puštanje u rad elektromotornih pogona pomoću STARTER softverskog alata
 • Obrade informacija o greškama uz pomoć organizacionih blokova za obradu grešaka
 • Obrada dijagnostičkih podataka
 • Otkrivanje grešaka pomoću HMI uređaja (TP177B)
 • Obrada analognih signala

950 €

WinCC SCADA sistem

Nadzor i vođenje procesa

Potrebna predznanja: Iskustvo u radu u Windows okruženju. Osnovna znanja o višim programskim jezicima. Osnovna znanja o automatskom upravljanju u industriji.

 

Kurs ST-BWINCCS je namenjen kako programerima i inženjerima koji puštaju u rad postrojenja sa automatskim upravljanjem, tako i projektantima, serviserima, operaterima, korisnicima i radnicima u održavanju postrojenja sa automatskim upravljanjem. Osnovna tema kursa je konfigurisanje SIMATIC WinCC softverskog paketa. Kursom su, takođe, obuhvaćeni i osnovni opcioni softverski paketi kao i dodatni softverski moduli. Pomoću jednostavnih primera, polaznik dobija osnovna znanja koja mu omogućavaju brzu i jednostavnu integraciju WinCC-a u sistem za automatizaciju.

Polaznik će nakon kursa biti u stanju da prepozna koji od modula WinCC-a su neophodni za njegovu aplikaciju, znati da ih konfiguriše i integriše u svoj sistem.

Po završetku kursa učesnici dobijaju sertifikat o uspešno završenoj obuci po SIEMENS SITRAIN programu.

14.06. – 18.06.2021

 • Sistemski pregled SIMATIC WinCC-a
 • Kreiranje projekta
 • Konfiguracija konekcije sa SIMATIC S7
 • Testiranje aplikacije uz pomoć simulatora
 • Graphic Designer – editor za kreiranje izgleda ekrana
 • Arhiviranje i prikaz alarma, arhiviranje poruka
 • Arhiviranje vrednosti promenljivih, grafički prikazi (krive) i arhiviranje analognih vrednosti
 • Arhiviranje podataka uz korišćenje User Archives opcionog paketa (Uvod)
 • Kreiranje izveštaja uz pomoć Report Designer-a (Uvod)
 • Global Scripts – korisničke akcije
 • Praktične vežbe

950 €