TIA-PRO1

Kurs za programiranje i pogonsko održavanje SIMATIC S7 – 1500 i ET200SP programabilnih kontrolera

Siemens SIMATIC TIA (Totally Integrated Automation) Portal predstavlja integrisano radno okruženje za inženjering svih automatizacionih uređaja – kontrolera, HMI i pogona.

Kurs je namenjen inženjerima i tehničarima koji se bave održavanjem (dijagnostika i manje modifikacije) i osnovnim programiranjem programabilnih kontrolera SIMATIC S7, korišćenjem programskog alata Siemens SIMATIC TIA Portal. Programiranje i dijagnostika se rade na bazi kontrolera S7-1500.

Polaznici se, pored ostalog, na kursu upoznaju sa osnovnim elementima konfigurisanja i programiranja operatorskog panela, kao i sa mehanizmom razmene podataka sa PLC-om, u koju svrhu se koristi sistemski programski alat SIMATIC WinCC Unified. Polaznici se, takođe, upoznaju sa osnovama parametrizacije frekventnih regulatora, i razmenom podataka sa PLC-om preko PROFINET mreže.

Sadržaj kursa

TIA-PRO1 kurs je intenzivnog karaktera i traje 5 radnih dana, od ponedeljka do četvrtka u periodu od 08.30h – 16.00h, sa pauzom za ručak, dok petkom predavanje traje od 08.30h – 13.00h. Po završetku kursa dobija se dvojezični sertifikat o uspešno završenoj obuci.

U cenu kursa je uključeno predavanje, rad na maketama, literatura i ručak.

Kurs se izvodi u INDAS poslovnoj zgradi u Novom Sadu, Heroja Pinkija 95.

PRIJAVI SE
 • Uređaj za obuku i adresiranje komponenata
 • Pregled sistema
 • Inženjerska aplikacija TIA Portal
 • Uređaji i mreže: “Online” funkcije i hardverska konfiguracija
 • PLC tagovi
 • Binarne operacije 1
 • Programski blokovi
 • Binarne operacije 2
 • Funkcije i funkcijski blokovi Diskretne operacije
 • Data blokovi (blokovi sa podacima)
 • Povezivanje HMI uređaja
 • Organizacioni blokovi
 • Distribuirana periferija PROFINET i PROFIBUS
 • Detekcija i rešavanje problema
 • Integracija i puštanje u rad frekventnog regulatora sa “Startdrive”
 • Obuka i podrška