ST-PRO1

Kurs za programiranje i pogonsko održavanje SIMATIC S7 programabilnih kontrolera

Kurs je namenjen inženjerima i tehničarima koji se bave održavanjem (dijagnostika i manje modifikacije) i osnovnim programiranjem programabilnih kontrolera SIMATIC S7. Programiranje i dijagnostika se rade na bazi kontrolera S7-300, sa osvrtom na specfičnosti S7-400.

Polaznici se, pored ostalog, na kursu upoznaju sa osnovnim elementima konfigurisanja i programiranja operatorskog panela, kao i sa mehanizmom razmene podataka sa PLC-om, u koju svrhu se koristi sistemski programski alat WinCC flexible.

Polaznici se, takođe, upoznaju sa osnovama parametrizacije frekventnih regulatora, i razmenom podataka sa PLC-om preko Profibus-a.

Sadržaj kursa

ST-PRO1 kurs je intenzivnog karaktera i traje 5 radnih dana, od ponedeljka do četvrtka u periodu od 08.30h – 16.00h, sa pauzom za ručak, dok petkom predavanje traje od 08.30h – 13.00h. Po završetku, dobija se dvojezični sertifikat o uspešno završenom kursu.

U cenu kursa je uključeno predavanje, rad na maketama, literatura i ručak.

Kurs se izvodi u INDAS poslovnoj zgradi u Novom Sadu, Heroja Pinkija 95.

PRIJAVI SE
 • Pregled SIMATIC S7 upravljačkih sistema
 • Upoznavanje sa opremom i adresiranje komponenti
 • SIMATIC Manager
 • Programski jezici LAD/FDB/STL
 • Konfigurisanje hardvera
 • Simboličko adresiranje
 • Upoznavanje sa blokovskom arhitekturom i editovanje programskih blokova
 • Binarne operacije
 • Digitalne operacije
 • Upoznavanje sa PROFIBUS DP komunikacijom
 • Upoznavanje sa HMI sistemima za vizualizaciju (primer na bazi WinCC flexible)
 • Upoznavanje sa SINAMICS G 120 frekventnim regulatorima
 • Smeštanje procesnih podataka u blokove
 • Funkcije i funkcijski blokovi
 • Organizacioni blokovi
 • Dijagnostika i otklanjanje kvarova
 • Dokumentovanje, testiranje, arhiviranje programa i podataka
 • Informacije o naprednijim kursevima